CONTACT

Business Communication Research Center

Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
Uniwersytet Warszawski

Szturmowa 4
02-678 Warszawa

bcrc.iksi@uw.edu.pl